این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد.

دانلود آهنگ بیس دار

اهنگ بیس دار وحشتناک با کلام صوتی

دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی معروف

اهنگ بیس دار قوی خارجی و ایرانی شاد

♬ Special songs AhangChin.ir ♬

دانلود آهنگ بیس دار

اهنگ بیس دار وحشتناک بی کلام

AhangChinTag

اهنگ بیس دار قوی شاد خارجی

[ زمان 4:55 دقیقه ♪ حجم 11.98 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ بیس دار وحشتناک بی کلام

[ زمان 3:31 دقیقه ♪ حجم 3.26 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ بیس دار وحشتناک

[ زمان 3:04 دقیقه ♪ حجم 2.85 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی معروف

[ زمان 3:45 دقیقه ♪ حجم 3.47 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار بیکلام 2020

[ زمان 3:54 دقیقه ♪ حجم 3.62 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار سنگین حارجی

[ زمان 2:45 دقیقه ♪ حجم 2.56 مگابایت ]

دانلود موزیک


دانلود آهنگ بیس دار بدنسازی

[ زمان 8:50 دقیقه ♪ حجم 14.71 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار مخصوص باشگاه بدنسازی

[ زمان 3:28 دقیقه ♪ حجم 3.21 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بوم بوم بدنسازی

[ زمان 2:22 دقیقه ♪ حجم 2.21 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار خارجی غمگین

[ زمان 3:18 دقیقه ♪ حجم 3.06 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار جدید 99

[ زمان 3:58 دقیقه ♪ حجم 3.67 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار تند خارجی بیکلام

[ زمان 2:36 دقیقه ♪ حجم 2.43 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار 2017

[ زمان 3 دقیقه ♪ حجم 4.30 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار بیکلام ویبره

[ زمان 3:50 دقیقه ♪ حجم 5.46 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیسدار خارجی جدید

[ زمان 3:10 دقیقه ♪ حجم 4.53 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی معروف بی کلام

[ زمان 5:39 دقیقه ♪ حجم 7.92 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی بی کلام

[ زمان 4:00 دقیقه ♪ حجم 5.67 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگهای فاز بالا خارجی

[ زمان 4:00 دقیقه ♪ حجم 5.68 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار خارجی 2017

[ زمان 4:00 دقیقه ♪ حجم 5.68 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار قوی خش دار خارجی

[ زمان 3:00 دقیقه ♪ حجم 4.30 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار خارجی با کلام

آهنگ بیس دار خارجی با کلام


 

دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی با کلام

[ زمان 2:37 دقیقه ♪ حجم 4.82 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


 اهنگ بیس دار وحشتناک با کلام صوتی

[ زمان 5:16 دقیقه ♪ حجم 6.13 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ بیس دار قوی شاد خارجی

[ زمان 3:48 دقیقه ♪ حجم 6.66 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار خارجی خشن

[ زمان 3:01 دقیقه ♪ حجم 5.39 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار هندی توپ

[ زمان 4 دقیقه ♪ حجم 7.01 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ بیس دار وحشتناک با کلام

[ زمان 3:59 دقیقه ♪ حجم 7.21 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس خفن خارجی

[ زمان 4:14 دقیقه ♪ حجم 9.84 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار خفن و شدید

[ زمان 4:14 دقیقه ♪ حجم 7.60 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی معروف

[ زمان 3:34 دقیقه ♪ حجم 6.30 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ بیس دار قوی شاد خارجی

[ زمان 3:50 دقیقه ♪ حجم 6.64 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار رپ خارجی

[ زمان 2:14 دقیقه ♪ حجم 3.69 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار خارجی پلیسی

[ زمان 3:17 دقیقه ♪ حجم 5.36 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس خارجی باکلام 2017

[ زمان 3:14 دقیقه ♪ حجم 4.63 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار خارجی وحشتناک

[ زمان 3:40 دقیقه ♪ حجم 5.22 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار ویبره خارجی

[ زمان 4:20 دقیقه ♪ حجم 6.14 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی با کلام

[ زمان 5:20 دقیقه ♪ حجم 7.50 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ های بیس دار بوم بوم خارجی

[ زمان 3:50 دقیقه ♪ حجم 5.46 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار قوی خارجی معروف غمگین

[ زمان 3:45 دقیقه ♪ حجم 5.33 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار معروف اینستاگرام

[ زمان 4:20 دقیقه ♪ حجم 6.13 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار قوی تند خفن خارجی

[ زمان 4:48 دقیقه ♪ حجم 7.01 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار سیستم صوتی

دانلود آهنگ بیس دار ماشین


آهنگ بیس دار سیستم ماشین

[ زمان 5:16 دقیقه ♪ حجم 8.89 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ تست سیستم صوتی

[ زمان 3:49 دقیقه ♪ حجم 6.70 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار سنگین سیستم

[ زمان 3:04 دقیقه ♪ حجم 7.29 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ تست سیستم صوتی ماشین جدید

[ زمان 1:59 دقیقه ♪ حجم 1.87 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار وحشتناک قوی

[ زمان 3:08 دقیقه ♪ حجم 2.92 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ سیستم داعشی

[ زمان 2:45 دقیقه ♪ حجم 2.56 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ سیستم صوتی 2020 خفن

[ زمان 2:44 دقیقه ♪ حجم 5.55 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار مخصوص سیستم گران

[ زمان 2:27 دقیقه ♪ حجم 2.29 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود موزیک بیس دار خارجی 2020

[ زمان 3:37 دقیقه ♪ حجم 3.35 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار بوم بوم

[ زمان 1:44 دقیقه ♪ حجم 1.63 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ خارجی برای تست بیس سیستم

[ زمان 7:30 دقیقه ♪ حجم 6.91 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار ماشین

[ زمان 1:05 دقیقه ♪ حجم 1.03 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ تست بیس ویبره

[ زمان 3:55 دقیقه ♪ حجم 3.65 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ تست گرند زیرو

[ زمان 4:35 دقیقه ♪ حجم 4.26 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ خارجی با کیفیت 640

[ زمان 2:33 دقیقه ♪ حجم 5.95 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ شاد بیس دار ایرانی


دانلود آهنگ بیس دار قوی ایرانی

« مهدی جهانی ⊗ ای جون »

[ زمان 3:36 دقیقه ♪ حجم 8.37 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس ایرانی جدید

« بابک مافی ⊗ حواسم نیست »

[ زمان 3:54 دقیقه ♪ حجم 9.06 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار صوتی ایرانی

« فرزاد فرزین ⊗ تابستونه »

[ زمان 3:52 دقیقه ♪ حجم 3.67 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار 2020 ایرانی

« کامیار ⊗ عاشق میمونم »

[ زمان 3:11 دقیقه ♪ حجم 3.05 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس وحشتناک ایرانی

« مسعود صادقلو ⊗ دیوونه بازی »

[ زمان 3:44 دقیقه ♪ حجم 3.55 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود موزیک بیس دار 99

« مسعود صادقلو ⊗ یار قدیمی »

[ زمان 3:24 دقیقه ♪ حجم 3.24 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود بیس خفن ایرانی

« محمد علیپور ⊗ دنیامی »

[ زمان 3:14 دقیقه ♪ حجم 3.09 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس بوم بوم ایرانی

« ماکان بند ⊗ چشمای تو »

[ زمان 3:32 دقیقه ♪ حجم 8.24 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ قوی و تند ایرانی

« محسن یگانه ⊗ وابستگی »

[ زمان 2:59 دقیقه ♪ حجم 6.97 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس رپ ایرانی

« حمید هیراد ⊗ بیتاب »

[ زمان 3:39 دقیقه ♪ حجم 3.47 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار

« پازل بند ⊗ دنیام شدی رفت »

[ زمان 3:14 دقیقه ♪ حجم 3.09 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ وحشتناک خفن بیس ایرانی

« شهاب تیام ⊗ عشقم »

[ زمان 3:35 دقیقه ♪ حجم 3.41 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود موزیک بیس دار ایرانی

« گروه ایهام ⊗ عشق »

[ زمان 2:55 دقیقه ♪ حجم 10.59 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار جدید خفن ایرانی

« سینا درخشنده ⊗ کوکه حالم »

[ زمان 3:25 دقیقه ♪ حجم 7.97 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیسدار ایرانی 2020

« آصف آریا ⊗ پایتم من »

[ زمان 2:33 دقیقه ♪ حجم 6.10 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار عربی شاد

آهنگ بیس دار عربی شاد


 

دانلود اهنگ بیس دار عربی 2020

[ زمان 4:01 دقیقه ♪ حجم 6.84 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود ریمیکس بیس دار عربی تند

[ زمان 6:04 دقیقه ♪ حجم 9.39 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار شاد رقص عربی

[ زمان 3:06 دقیقه ♪ حجم 5.43 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار وحشتناک عربی

[ زمان 14.16 دقیقه ♪ حجم 13.79 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار سنگین عربی جدید

[ زمان 3:35 دقیقه ♪ حجم 6.12 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار معروف عربی

[ زمان 3:13 دقیقه ♪ حجم 5.74 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ بیس دار عربی صوتی

[ زمان 4:28 دقیقه ♪ حجم 6.31 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ شاد عربی برای سیستم ماشین

[ زمان 3:01 دقیقه ♪ حجم 4.33 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ سیستم داعشی

[ زمان 3:21 دقیقه ♪ حجم 4.78 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار ترکیه ای

دانلود آهنگ بیس دار ترکیه ای


دانلود اهنگ بیس دار ترکیه ای جدید

[ زمان 3:52 دقیقه ♪ حجم 9 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس دار ترکیه ای 2020

[ زمان 3:26 دقیقه ♪ حجم 5:73 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود اهنگ بیس دار وحشتناک ترکی

[ زمان 7:05 دقیقه ♪ حجم 16.34 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ خفن و سنگین بیس ترکی

[ زمان 3:51 دقیقه ♪ حجم 6.33 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود موزیک بیس جدید ترکی

[ زمان 3:46 دقیقه ♪ حجم 5:32 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار سیستم ترکیه ای

[ زمان 2:50 دقیقه ♪ حجم 2.73 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


آهنگ بیس ترکیه ای شاد برای ماشین

[ زمان 4:04 دقیقه ♪ حجم 5.77 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


اهنگ ترکیه ای مخصوص سیستم

[ زمان 3:15 دقیقه ♪ حجم 4.65 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار ترکی برای باشگاه

[ زمان 3:40 دقیقه ♪ حجم 5.22 مگابایت ]

دانلود موزیک

 


دانلود آهنگ بیس دار

4.3/5 - (254 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

علی در تاریخ : 2020/06/28
پاسخ ⤵️

هم خوب هم بد ولی اگه آهنگ های خیلی خفن و خارجی معروف هم بیشتر بزارید راضی میشم به حر حال خوب بود
با تشکر

  admin در تاریخ : 2020/06/29
  پاسخ ⤵️

  ممنون علی اقا.چشم حتما اهنگ های بیس دار معروف تری میزاریم

   فاطمه غرار در تاریخ : 2020/07/23
   پاسخ ⤵️

   یعنی عالی بود اهنگ های بیس دار عربی هاتون

  آرش در تاریخ : 2020/09/30
  پاسخ ⤵️

  امکان دانلود نیست/؟

  ممد جان در تاریخ : 2020/10/02
  پاسخ ⤵️

  بوق بوق بوق بوق بوق

  امیر مهمد چاکری در تاریخ : 2020/10/03
  پاسخ ⤵️

  بهترین اهنگ دنیا خیلی ممنون

Eda در تاریخ : 2020/07/22
پاسخ ⤵️

اهنگای بیس دار ترکیتون عاااالی بود 👌🏻👌🏻👌🏻

Reza در تاریخ : 2020/07/22
پاسخ ⤵️

لطفا از بیس دار وحشتناک بیشتر بذارید ممنون میشم 🙏🏻

محمدرضا در تاریخ : 2020/07/23
پاسخ ⤵️

اهنگ بیس دار معروف خارجی هم بزارید

Farshid در تاریخ : 2020/08/07
پاسخ ⤵️

عالی بود. مرسی

کیوان کریم کشته در تاریخ : 2020/08/12
پاسخ ⤵️

واقعان دمتون گرم ایول

حسین عباسی در تاریخ : 2020/09/26
پاسخ ⤵️

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودچرامن این سایت شماروانقددیرپیداکردم من توکارریمیکس بیس دارچیدن ولی شماهمه نوع ریمیکسی روکنارهم چیده بودبی نهایت تشکر💛💛💛💛💛💛

amin در تاریخ : 2020/10/12
پاسخ ⤵️

خوبه ولی میتونید اهنگ های جدید خارجی بیشتری میکس کنید چون سایتتون عالیه و ممنون میشم ترانه های طولانی بزارید ((ممنون))

mohamad در تاریخ : 2020/10/23
پاسخ ⤵️

سلام .من مشکل پسندم خیلی خوب بود

r.m در تاریخ : 2020/10/29
پاسخ ⤵️

داداش من این داعشیو رو نفهمیدم

علی در تاریخ : 2020/11/08
پاسخ ⤵️

سلام وقت بخیر

تشکر می کنم از سایت خوبتون

من تموم آهنگام رو توی سایت گوش دادم که مدت زمان بیشتری توی سایتتون باشم که تاثیر بهتری روی سایتتون داشته باشه که این طوری یه تشکر حداقلی ازتون داشته باشم

امیر در تاریخ : 2020/12/10
پاسخ ⤵️

سلام یه اهنگ تکنو هست که با بوق بوق اشغال تلف هست نامشو میخاتم

امیر در تاریخ : 2020/12/10
پاسخ ⤵️

بوق تلفن

HADI در تاریخ : 2020/12/21
پاسخ ⤵️

دمت گرم ختم کلام

Mohammed در تاریخ : 2021/01/03
پاسخ ⤵️

سلام داداش اهنگات خیلی خوب

Mohammed در تاریخ : 2021/01/03
پاسخ ⤵️

خیلی خوب

علی اکبر در تاریخ : 2021/01/27
پاسخ ⤵️

خیلی آنگ های زیبا و خوبی رو در این سایت دیدم عالی نظر من رو میخواهید من میگم همش رو دانلود کنید حیف

ارسام در تاریخ : 2021/02/05
پاسخ ⤵️

اهنگ های بیس دار خارجی مثلا (la la la) به سبکش بارگذاری کنید در سایت من می پذیرم

Sc در تاریخ : 2021/02/16
پاسخ ⤵️

جالب بودن تشکر و جای خیلی اهنگ های برتر دنش مثل دیجی اسنکی و غیره خالی و ممنون

amir._.party در تاریخ : 2021/04/21
پاسخ ⤵️

سلام. دستت طلا واقعا مرسی دنبال یه اهنگ میگشتم تو هیچ سایتی نبود اومدم اینجا پیداش کردم.